۴ / ۱۲ / ۰۰ زمان مطالعه : 15 دقیقه

ابداع بیت کوین باعث شد افراد قادر باشند نتیجه کار و تلاش شان را پس انداز وثروتشان رایه صورت الکترونیکی ذخیره کنند . این کار باعث می شود سازمان ها وشرکت ها نتوانند هر طور بخواهند بر نحوه پس انداز یا انتقال پول شهروندان کنترل داشته باشند .

مقالات مرتبط