ماشین حساب استخراج ارزهای دیجیتال

asic Aladdin Miner 16Th/s Bitcoin
انتخاب دستگاه
 • ASIC
 • CPU
 • GPU
 • Aladdin Miner 16Th/s Bitcoin Aladdin Miner 16Th/s Bitcoin
 • ASICminer 48 Th ASICminer 48 Th
 • ASICminer 8 Nano 44Th ASICminer 8 Nano 44Th
 • ASICminer 8 Nano Pro ASICminer 8 Nano Pro
 • ASICminer Zeon 180K ASICminer Zeon 180K
 • Baikal BK-B Baikal BK-B
 • Baikal BK-D Baikal BK-D
 • Baikal BK-G28 Baikal BK-G28
 • Baikal BK-N Baikal BK-N
 • Baikal BK-N+ Baikal BK-N+
 • Baikal BK-N240 Baikal BK-N240
 • Baikal BK-N70 Baikal BK-N70
 • Baikal BK-X Baikal BK-X
 • Baikal Giant A900 Baikal Giant A900
 • Baikal Giant+ A2000 Baikal Giant+ A2000
 • Baikal Miner Cube Baikal Miner Cube
 • Baikal Mini Miner Baikal Mini Miner
 • Baikal Quadruple Mini Miner Baikal Quadruple Mini Miner
 • Bitfily Snow Panther A1 Bitfily Snow Panther A1
 • Bitfily Snow Panther B1 Bitfily Snow Panther B1
 • Bitfily Snow Panther B1+ Bitfily Snow Panther B1+
 • Bitfily Snow Panther D1 Bitfily Snow Panther D1
 • Bitfury B8 Bitfury B8
 • Bitfury Tardis Bitfury Tardis
 • Bitmain Antminer A3 (815Gh) Bitmain Antminer A3 (815Gh)
 • Bitmain Antminer B3 (1Kh) Bitmain Antminer B3 (1Kh)
 • Bitmain Antminer B3 (780Hz) Bitmain Antminer B3 (780Hz)
 • Bitmain Antminer B7 (96Kh) Bitmain Antminer B7 (96Kh)
 • Bitmain Antminer D3 (15Gh) Bitmain Antminer D3 (15Gh)
 • Bitmain Antminer D3 (17.5Gh) Bitmain Antminer D3 (17.5Gh)
 • Bitmain Antminer D3 (19.3Gh) Bitmain Antminer D3 (19.3Gh)
 • Bitmain Antminer D5 (119Gh) Bitmain Antminer D5 (119Gh)
 • Bitmain Antminer DR3 Bitmain Antminer DR3
 • Bitmain Antminer DR5 (34Th) Bitmain Antminer DR5 (34Th)
 • Bitmain Antminer E3 (180Mh) Bitmain Antminer E3 (180Mh)
 • Bitmain Antminer E3 (190Mh) Bitmain Antminer E3 (190Mh)
 • Bitmain Antminer G2 Bitmain Antminer G2
 • Bitmain Antminer L3+ (504Mh) Bitmain Antminer L3+ (504Mh)
 • Bitmain Antminer L3+ (600Mh) Bitmain Antminer L3+ (600Mh)
 • Bitmain Antminer L3++ (580Mh) Bitmain Antminer L3++ (580Mh)
 • Bitmain Antminer L3++ (596Mh) Bitmain Antminer L3++ (596Mh)
 • Bitmain Antminer R4 Bitmain Antminer R4
 • Bitmain Antminer S11 (20.5Th) Bitmain Antminer S11 (20.5Th)
 • Bitmain Antminer S15 (28Th) Bitmain Antminer S15 (28Th)
 • Bitmain Antminer S17 (53Th) Bitmain Antminer S17 (53Th)
 • Bitmain Antminer S17 (56Th) Bitmain Antminer S17 (56Th)
 • Bitmain Antminer S17 Pro (50Th) Bitmain Antminer S17 Pro (50Th)
 • Bitmain Antminer S17 Pro (53Th) Bitmain Antminer S17 Pro (53Th)
 • Bitmain Antminer S17+ (73Th) Bitmain Antminer S17+ (73Th)
 • Bitmain Antminer S17e (64Th) Bitmain Antminer S17e (64Th)
 • Bitmain Antminer S3 Bitmain Antminer S3
 • Bitmain Antminer S5 Bitmain Antminer S5
 • Bitmain Antminer S7 Bitmain Antminer S7
 • Bitmain Antminer S7-LN Bitmain Antminer S7-LN
 • Bitmain Antminer S9 (11.5Th) Bitmain Antminer S9 (11.5Th)
 • Bitmain Antminer S9 (12.5Th) Bitmain Antminer S9 (12.5Th)
 • Bitmain Antminer S9 (13.5Th) Bitmain Antminer S9 (13.5Th)
 • Bitmain Antminer S9 (13Th) Bitmain Antminer S9 (13Th)
 • Bitmain Antminer S9 (14Th) Bitmain Antminer S9 (14Th)
 • Bitmain Antminer S9 Hydro (18Th) Bitmain Antminer S9 Hydro (18Th)
 • Bitmain Antminer S9 SE (16Th) Bitmain Antminer S9 SE (16Th)
 • Bitmain Antminer S9i (13Th) Bitmain Antminer S9i (13Th)
 • Bitmain Antminer S9i (14Th) Bitmain Antminer S9i (14Th)
 • Bitmain Antminer S9j (14.5Th) Bitmain Antminer S9j (14.5Th)
 • Bitmain Antminer S9k (13.5Th) Bitmain Antminer S9k (13.5Th)
 • Bitmain Antminer T15 (23Th) Bitmain Antminer T15 (23Th)
 • Bitmain Antminer T17 (40Th) Bitmain Antminer T17 (40Th)
 • Bitmain Antminer T17+ (64Th) Bitmain Antminer T17+ (64Th)
 • Bitmain Antminer T17e (53Th) Bitmain Antminer T17e (53Th)
 • Bitmain Antminer T9 (11.5Th) Bitmain Antminer T9 (11.5Th)
 • Bitmain Antminer T9 (12.5Th) Bitmain Antminer T9 (12.5Th)
 • Bitmain Antminer T9+ (10.5Th) Bitmain Antminer T9+ (10.5Th)
 • Bitmain Antminer V9 (4Th) Bitmain Antminer V9 (4Th)
 • Bitmain Antminer X3 (220Kh) Bitmain Antminer X3 (220Kh)
 • Bitmain Antminer Z11 Bitmain Antminer Z11
 • Bitmain Antminer Z9 Bitmain Antminer Z9
 • Bitmain Antminer Z9 Mini Bitmain Antminer Z9 Mini
 • BlackMiner F1+ BlackMiner F1+
 • BW L21 BW L21
 • Canaan AvalonMiner 1047 Canaan AvalonMiner 1047
 • Canaan AvalonMiner 1066 Canaan AvalonMiner 1066
 • Canaan AvalonMiner 741 Canaan AvalonMiner 741
 • Canaan AvalonMiner 821 Canaan AvalonMiner 821
 • Canaan AvalonMiner 841 Canaan AvalonMiner 841
 • Canaan AvalonMiner 921 Canaan AvalonMiner 921
 • Dayun Zig D1 Dayun Zig D1
 • Dayun Zig M1 Dayun Zig M1
 • Dayun Zig Z1 Dayun Zig Z1
 • Dayun Zig Z1 Pro Dayun Zig Z1 Pro
 • Dayun Zig Z1+ Dayun Zig Z1+
 • Ebang Ebit E10 Ebang Ebit E10
 • Ebang Ebit E11 Ebang Ebit E11
 • Ebang Ebit E11+ Ebang Ebit E11+
 • Ebang Ebit E11++ Ebang Ebit E11++
 • Ebang Ebit E12 Ebang Ebit E12
 • Ebang Ebit E12+ Ebang Ebit E12+
 • Ebang Ebit E9+ Ebang Ebit E9+
 • Ebang Ebit E9.2 Ebang Ebit E9.2
 • Ebang Ebit E9.3 Ebang Ebit E9.3
 • Ebang Ebit E9i Ebang Ebit E9i
 • FFMiner Decred D18 FFMiner Decred D18
 • FFMiner DS19 FFMiner DS19
 • FusionSilicon X1 Miner FusionSilicon X1 Miner
 • FusionSilicon X6 Miner FusionSilicon X6 Miner
 • FusionSilicon X7 Miner FusionSilicon X7 Miner
 • FusionSilicon X7+ Miner FusionSilicon X7+ Miner
 • GMO miner B2 GMO miner B2
 • GMO miner B3 GMO miner B3
 • Halong Mining DragonMint B29 Halong Mining DragonMint B29
 • Halong Mining DragonMint B52 Halong Mining DragonMint B52
 • Halong Mining DragonMint T1 Halong Mining DragonMint T1
 • Holic H22 Holic H22
 • Holic H28 Holic H28
 • iBeLink DM11G iBeLink DM11G
 • iBeLink DM22G iBeLink DM22G
 • iBeLink DM56G iBeLink DM56G
 • iBeLink DSM6T iBeLink DSM6T
 • iBeLink DSM7T iBeLink DSM7T
 • Innosilicon A10 ETHMaster (365Mh) Innosilicon A10 ETHMaster (365Mh)
 • Innosilicon A10 ETHMaster (432Mh) Innosilicon A10 ETHMaster (432Mh)
 • Innosilicon A10 ETHMaster (485Mh) Innosilicon A10 ETHMaster (485Mh)
 • Innosilicon A10 ETHMaster (500Mh) Innosilicon A10 ETHMaster (500Mh)
 • Innosilicon A4 Dominator Innosilicon A4 Dominator
 • Innosilicon A4+ LTCMaster Innosilicon A4+ LTCMaster
 • Innosilicon A5 DashMaster Innosilicon A5 DashMaster
 • Innosilicon A5+ DashMaster Innosilicon A5+ DashMaster
 • Innosilicon A6 LTCMaster Innosilicon A6 LTCMaster
 • Innosilicon A6+ LTCMaster Innosilicon A6+ LTCMaster
 • Innosilicon A8 CryptoMaster Innosilicon A8 CryptoMaster
 • Innosilicon A8+ CryptoMaster Innosilicon A8+ CryptoMaster
 • Innosilicon A8C CryptoMaster Innosilicon A8C CryptoMaster
 • Innosilicon A9 ZMaster Innosilicon A9 ZMaster
 • Innosilicon A9+ ZMaster Innosilicon A9+ ZMaster
 • Innosilicon A9++ ZMaster Innosilicon A9++ ZMaster
 • Innosilicon D9 DecredMaster Innosilicon D9 DecredMaster
 • Innosilicon D9+ DecredMaster Innosilicon D9+ DecredMaster
 • Innosilicon G32-1800 Innosilicon G32-1800
 • Innosilicon G32-500 Innosilicon G32-500
 • Innosilicon G32-Mini Innosilicon G32-Mini
 • Innosilicon S11 SiaMaster Innosilicon S11 SiaMaster
 • Innosilicon T2 Terminator Innosilicon T2 Terminator
 • Innosilicon T2 Turbo Innosilicon T2 Turbo
 • Innosilicon T2 Turbo 25T Innosilicon T2 Turbo 25T
 • Innosilicon T2 Turbo+ 32T Innosilicon T2 Turbo+ 32T
 • Innosilicon T3 39T Innosilicon T3 39T
 • Innosilicon T3 43T Innosilicon T3 43T
 • Innosilicon T3 50T Innosilicon T3 50T
 • Innosilicon T3+ 52T Innosilicon T3+ 52T
 • Innosilicon T3+ 57T Innosilicon T3+ 57T
 • MicroBT Whatsminer D1 MicroBT Whatsminer D1
 • MicroBT Whatsminer M10 MicroBT Whatsminer M10
 • MicroBT Whatsminer M10S MicroBT Whatsminer M10S
 • MicroBT Whatsminer M20S MicroBT Whatsminer M20S
 • MicroBT Whatsminer M21 MicroBT Whatsminer M21
 • MicroBT Whatsminer M21S MicroBT Whatsminer M21S
 • MicroBT Whatsminer M3 MicroBT Whatsminer M3
 • MicroBT Whatsminer M3X MicroBT Whatsminer M3X
 • Obelisk DCR1 Obelisk DCR1
 • Obelisk SC1 Obelisk SC1
 • Obelisk SC1 Dual Obelisk SC1 Dual
 • Obelisk SC1 Immersion Obelisk SC1 Immersion
 • Obelisk SC1 Slim Obelisk SC1 Slim
 • PandaMiner B3 Mute PandaMiner B3 Mute
 • PandaMiner B3 Pro PandaMiner B3 Pro
 • PandaMiner B3 Pro (8G) PandaMiner B3 Pro (8G)
 • PandaMiner B5 Plus PandaMiner B5 Plus
 • Pantech SX6 Pantech SX6
 • Pantech WX6 Pantech WX6
 • PinIdea DR-100 PinIdea DR-100
 • PinIdea DR-100 Pro PinIdea DR-100 Pro
 • PinIdea DR-3 PinIdea DR-3
 • PinIdea RR-200 PinIdea RR-200
 • PinIdea RR-210 PinIdea RR-210
 • Spondoolies SPx36 Spondoolies SPx36
 • StrongU STU-U1 StrongU STU-U1
 • StrongU STU-U1+ StrongU STU-U1+
 • StrongU STU-U1++ StrongU STU-U1++
 • StrongU STU-U2 StrongU STU-U2
 • StrongU STU-U6 StrongU STU-U6
 • StrongU STU-U8 StrongU STU-U8
 • StrongU STU-U8 Pro StrongU STU-U8 Pro
 • AMD CPU Ryzen 3 1300X AMD CPU Ryzen 3 1300X
 • AMD CPU Ryzen 5 1400 AMD CPU Ryzen 5 1400
 • AMD CPU Ryzen 5 1500X AMD CPU Ryzen 5 1500X
 • AMD CPU Ryzen 5 1600 AMD CPU Ryzen 5 1600
 • AMD CPU Ryzen 5 1600X AMD CPU Ryzen 5 1600X
 • AMD CPU Ryzen 5 3600 AMD CPU Ryzen 5 3600
 • AMD CPU Ryzen 5 3600X AMD CPU Ryzen 5 3600X
 • AMD CPU Ryzen 7 1700 AMD CPU Ryzen 7 1700
 • AMD CPU Ryzen 7 1700X AMD CPU Ryzen 7 1700X
 • AMD CPU Ryzen 7 1800X AMD CPU Ryzen 7 1800X
 • AMD CPU Ryzen 7 3700X AMD CPU Ryzen 7 3700X
 • AMD CPU Ryzen 7 3800X AMD CPU Ryzen 7 3800X
 • AMD CPU Ryzen 9 3900X AMD CPU Ryzen 9 3900X
 • Intel CPU i7-6700 @ 3.40GHz Intel CPU i7-6700 @ 3.40GHz
 • Intel CPU i7-6700T @ 2.80GHz Intel CPU i7-6700T @ 2.80GHz
 • Intel CPU i7-7700K @ 4.70GHz Intel CPU i7-7700K @ 4.70GHz
 • AMD R9 380 AMD R9 380
 • AMD R9 380X AMD R9 380X
 • AMD R9 390 AMD R9 390
 • AMD R9 Fury Nano AMD R9 Fury Nano
 • AMD Radeon VII AMD Radeon VII
 • AMD RX 460 4GB AMD RX 460 4GB
 • AMD RX 470 4GB AMD RX 470 4GB
 • AMD RX 470 8GB AMD RX 470 8GB
 • AMD RX 480 8GB AMD RX 480 8GB
 • AMD RX 550 4GB AMD RX 550 4GB
 • AMD RX 570 16GB AMD RX 570 16GB
 • AMD RX 570 4GB AMD RX 570 4GB
 • AMD RX 570 8GB AMD RX 570 8GB
 • AMD RX 5700 8GB AMD RX 5700 8GB
 • AMD RX 5700 XT 8GB AMD RX 5700 XT 8GB
 • AMD RX 580 4GB AMD RX 580 4GB
 • AMD RX 580 8GB AMD RX 580 8GB
 • AMD RX 590 8GB AMD RX 590 8GB
 • AMD RX Vega 56 AMD RX Vega 56
 • AMD RX Vega 64 AMD RX Vega 64
 • AMD Vega Frontier Edition AMD Vega Frontier Edition
 • NVIDIA GTX 1050 NVIDIA GTX 1050
 • NVIDIA GTX 1050 Ti NVIDIA GTX 1050 Ti
 • NVIDIA GTX 1060 3GB NVIDIA GTX 1060 3GB
 • NVIDIA GTX 1060 6GB NVIDIA GTX 1060 6GB
 • NVIDIA GTX 1070 NVIDIA GTX 1070
 • NVIDIA GTX 1070 Ti NVIDIA GTX 1070 Ti
 • NVIDIA GTX 1080 NVIDIA GTX 1080
 • NVIDIA GTX 1080 Ti NVIDIA GTX 1080 Ti
 • NVIDIA GTX 1650 NVIDIA GTX 1650
 • NVIDIA GTX 1660 Super NVIDIA GTX 1660 Super
 • NVIDIA GTX 1660 Ti NVIDIA GTX 1660 Ti
 • NVIDIA GTX 750 Ti NVIDIA GTX 750 Ti
 • NVIDIA GTX 960 NVIDIA GTX 960
 • NVIDIA GTX 970 NVIDIA GTX 970
 • NVIDIA GTX 980 NVIDIA GTX 980
 • NVIDIA GTX 980 Ti NVIDIA GTX 980 Ti
 • NVIDIA P104-100 NVIDIA P104-100
 • NVIDIA P106-100 NVIDIA P106-100
 • NVIDIA RTX 2060 NVIDIA RTX 2060
 • Nvidia RTX 2060 Super Nvidia RTX 2060 Super
 • NVIDIA RTX 2070 NVIDIA RTX 2070
 • Nvidia RTX 2070 Super Nvidia RTX 2070 Super
 • NVIDIA RTX 2080 NVIDIA RTX 2080
 • NVIDIA RTX 2080 Super NVIDIA RTX 2080 Super
 • NVIDIA RTX 2080 Ti NVIDIA RTX 2080 Ti
 • NVIDIA TITAN V NVIDIA TITAN V
 • NVIDIA TITAN XP NVIDIA TITAN XP
W
تومان
%

سود خالص ماهانه

$0
0 تومان

محاسبات ماهانه :

 • هزینه برق مصرفی

  0
 • کارمزد استخر

  0
 • درامد اصلی

  0
 • درامد به تومان

  0
 • درامد به دلار

  0
دلار با نرخ 25,000 تومان محاسبه شده است

قیمت فعلی BTC

$8,541.76
111,230,877.56 تومان
 • الگوریتم :

  SHA-256
 • سختی شبکه :

  13,798,784M
 • نرخ هش کل شبکه :

  97,475.86 Ph/s
 • حجم بازار :

  $155,117,000,000
 • زمان بلاک :

  10m 8s واحد
 • پاداش بلاک :

  12.65
 • درامد روزانه شبکه :

  15354948.399676
 • درامد ماهانه شبکه :

  460648451.99027
 • درامد سالانه شبکه :

  5604556165.8816
 • درامد روزانه کل ارزها :

  19,719,397 $
 • درامد ماهانه کل ارزها :

  591,581,911 $
 • درامد سالانه کل ارزها :

  7,197,579,913 $
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2022