Skip to content

ما خود را برای آینده آماده کرده‌ایم و با آغوش باز به سمت قله‌های علم و فناوری در حال حرکت هستیم. ارزش‌های سازمانی ویراماینر ایجاب می‌کند که تمام اشخاصی که با ما همراه هستند، با ما به قله برسند. به همین دلیل آموزش را به یکی از خدمات مستمر و همیشگی ویراماینر تبدیل کرده‌ایم. این آموزش‌ها شامل:
– انتخاب انواع استخر
– نحوه استخراج
– انتخاب بهترین و بهینه‌ترین ارز برای استخر
– ساخت و نگهداری کیف پول برای امن کردن محل نگهداری دارایی‌ها
– انجام تراکنش‌ها و انتقال دارایی‌ها

UP