ویراباکس

با توجه به رشد صنعت ماینینگ در کشور و استقبال ایرانیان از رمز ارزها و استخراج بیت کوین، نیاز به استفاده از راهکارهای مناسب و بکارگیری تیم‌های باتجربه برای مشاوره، طراحی، راه اندازی و پشتیبانی در این حوزه بیشتر از قبل احساس می‌شود. تیم ویراماینر یکی از قدیمی‌ترین و مجرب‌ترین گروه‌های فعال در این زمینه است و با داشتن سوابق کاری برجسته، فعالیت و ارتباط بین‌المللی از توانایی‌های قابل توجهی در این زمینه برخوردار است. ویراماینر می‌تواند بازوی اجرایی قدرت‌مندی برای علاقه‌مندان به فعالیت در حوزه رمرزارزها باشد.

Item 168U Premium
External Dimensions 6040mm length, 2440mm +1460 mm filter+220mm fan widths , 3040mm+ 200mm lifting gear height
Internal Dimensions 5970 mm length, 2370mm +1420 mm filter widths , 2850mm height
Miner Capacity 168 Unit (S19Pro) 240 unit (S9)
Weight 4000kg
Container Chassis U frame 120mm
Body Sandwich panel
Power  790kw
Internal Electricity Copper busbar & 1*16 cables for each shelf
Power Distribution Board 3 boards with a main 400 switch and 29 3-phase 63A 10KV switches
Shelf Specs uses dynamic metal shelves that enable you to use any miner of any size.

Every shelf can contain 12 S9 or 8 S19 miners and each plug socket is designed for 13 Amp.

Network Cables Cat 6 UTP +Cat 6 sftp for uplink
Network Switch Manageable Switch(Cisco) 24 Port – Cisco3750
Cooling System Vamper – 8 Axial Fans 25000m3/h
Filtering System G4 dust filter
Placement up to 3 of these boxes can be stacked on each other.
Customizable Features ● Temperature sensors
● Humidity sensors
● Motion sensors
● CCTV
● Smart Doors
● Power meter
● Extra fans and cooling systems
● Remote access”
Price  $30,000
Item 162U Economy
External Dimensions  6058mm length, 2438mm width, 2951 mm height
Internal Dimensions  5898mm length, 2352 width, height 2351
Miner Capacity  162 unit  (S19Pro) 216 unit  (S9)
Weight  2500 kg
Container Chassis  H 120mm
Body  Metal sheet
Power  790kw
Internal Electricity  1×16 cables, each section is equipped with
15 units PDU, 15A per unit
Power Distribution Board  3 boards with a main 400 switch and 29
3-phase 63A 10KA switches- PDU 16 unit
Shelf Specs  Metal floors with wood fiber  bottom 30 cm height
Network Cables  Cat 5 UTP +Cat 6 sftp for uplink
Network Switch  Unmangbel Switch 16 Port –  Cisco3750
Cooling System  Vamper – 8 Axial Fans 25000m3/h
Filtering System  G4 dust filter
Placement  singel container or duplex container
Customizable Features  ● Temperature sensors
● Humidity sensors
● Motion sensors
● CCTV
● Smart Doors
● Power meter
● Extra fans and cooling systems
● Remote access
Price 20,000$
Item 168u Economy
External Dimensions 6040 length, 2440mm +1460 mm filter+220mm fan widths ,

3040mm+ 200mm lifting gear height

Internal Dimensions 5970 length, 2370mm +1420 mm filter widths , 2850mm height
Miner Capacity 168 Unit (S19Pro) 240 unit (S9)
Weight 3500kg
Container Chassis U frame 120mm
Body Metal sheet
Power 790kw
Internal Electricity 1×16 cables,16 socket each shelf
Power Distribution Board 3 boards with a main 400 switch and 29 3-phase 63A 10KV switches
Shelf Specs Use dynamic metal shelves that enable you to use any miner of any size.

Every shelf can contain 12 S9 or 8 S19 miners and each plug socket is designed for 13 Amp.

Network Cables Cat 6 UTP +Cat 6 sftp for uplink
Network Switch Unmangbel Switch 16 Port – Cisco3750
Cooling System Vamper – 8 Axial Fans 25000m3/h
Filtering System G4 dust filter
Placement Up to 3 of these boxes can be stacked on each other.
Customizable Features  ● Temperature sensors
● Humidity sensors
● Motion sensors
● CCTV
● Smart Doors
● Power meter
● Extra fans and cooling systems
● Remote access
Price $25,000

مزایا و ویژگی های محصول :

  • کاهش اتلاف بر
  • افزایش بازدهی دستگاه ها
  • کاهش میزان تولیدی حرارت
  • کاهش میزان اصطهلاک قطعات
  • قرار دادن انواع ماینر در سایزها
  • کاهش میزان دما و حرارت
  • قابلیت حمل و نقل آسان
  • هش بالا