پروژه ها

 راه اندازی استخر ویراپول

راه اندازی استخر ویراپول

مشاوره استخراج ارز دیجیتال کجا کاربرد دارد: سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال یکی از روش های نوین سرمایه گذاری است که با سود بسیار مناسبی نیز روبه رو است. در فرایند کاووش و استخراج ارز های دیجیتال شما با خرید دستگاه، وارد شبکه ای می شوید…

سال اجرا : 1399 - 1400
 پروژه ۱٠ مگاواتی فارم دالاهو

پروژه ۱٠ مگاواتی فارم دالاهو

مشاوره استخراج ارز دیجیتال کجا کاربرد دارد: سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال یکی از روش های نوین سرمایه گذاری است که با سود بسیار مناسبی نیز روبه رو است. در فرایند کاووش و استخراج ارز های دیجیتال شما با خرید دستگاه، وارد شبکه ای می شوید…

سال اجرا : 1399 - 1400
 توسعه و طراحی باکس های ماینینگ 168U

توسعه و طراحی باکس های…

مشاوره استخراج ارز دیجیتال کجا کاربرد دارد: سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال یکی از روش های نوین سرمایه گذاری است که با سود بسیار مناسبی نیز روبه رو است. در فرایند کاووش و استخراج ارز های دیجیتال شما با خرید دستگاه، وارد شبکه ای می شوید…

سال اجرا : 1399 - 1400
 راه اندازی شرکت هشبان در زمینه تعمیرات تخصصی دستگاه‌های ماینر

راه اندازی شرکت هشبان در…

مشاوره استخراج ارز دیجیتال کجا کاربرد دارد: سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال یکی از روش های نوین سرمایه گذاری است که با سود بسیار مناسبی نیز روبه رو است. در فرایند کاووش و استخراج ارز های دیجیتال شما با خرید دستگاه، وارد شبکه ای می شوید…

سال اجرا : 1398 - 1399
 پروژه طراحی و ساخت کیف پول نرم‌افزاری رمزارزها

پروژه طراحی و ساخت کیف…

مشاوره استخراج ارز دیجیتال کجا کاربرد دارد: سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال یکی از روش های نوین سرمایه گذاری است که با سود بسیار مناسبی نیز روبه رو است. در فرایند کاووش و استخراج ارز های دیجیتال شما با خرید دستگاه، وارد شبکه ای می شوید…

سال اجرا : 1398 - 1399
 پروژه ۱٠ مگاواتی فارم ماینینگ ماموت

پروژه ۱٠ مگاواتی فارم ماینینگ…

مشاوره استخراج ارز دیجیتال کجا کاربرد دارد: سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال یکی از روش های نوین سرمایه گذاری است که با سود بسیار مناسبی نیز روبه رو است. در فرایند کاووش و استخراج ارز های دیجیتال شما با خرید دستگاه، وارد شبکه ای می شوید…

سال اجرا : 1398 - 1399
 پروژه ۲ مگاواتی فارم ماینینگ

پروژه ۲ مگاواتی فارم ماینینگ

مشاوره استخراج ارز دیجیتال کجا کاربرد دارد: سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال یکی از روش های نوین سرمایه گذاری است که با سود بسیار مناسبی نیز روبه رو است. در فرایند کاووش و استخراج ارز های دیجیتال شما با خرید دستگاه، وارد شبکه ای می شوید…

سال اجرا : 1398 - 1399
 پروژه ۵ مگاواتی فارم ‌ماینینگ

پروژه ۵ مگاواتی فارم ‌ماینینگ

مشاوره استخراج ارز دیجیتال کجا کاربرد دارد: سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال یکی از روش های نوین سرمایه گذاری است که با سود بسیار مناسبی نیز روبه رو است. در فرایند کاووش و استخراج ارز های دیجیتال شما با خرید دستگاه، وارد شبکه ای می شوید…

سال اجرا : 1398 - 1399
 طراحی سامانه مدیریت و مانیتورینگ فارم‌های

طراحی سامانه مدیریت و مانیتورینگ…

مشاوره استخراج ارز دیجیتال کجا کاربرد دارد: سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال یکی از روش های نوین سرمایه گذاری است که با سود بسیار مناسبی نیز روبه رو است. در فرایند کاووش و استخراج ارز های دیجیتال شما با خرید دستگاه، وارد شبکه ای می شوید…

سال اجرا : 1397 - 1398
 طراحی و ساخت انواع باکس های قابل حمل

طراحی و ساخت انواع باکس…

مشاوره استخراج ارز دیجیتال کجا کاربرد دارد: سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال یکی از روش های نوین سرمایه گذاری است که با سود بسیار مناسبی نیز روبه رو است. در فرایند کاووش و استخراج ارز های دیجیتال شما با خرید دستگاه، وارد شبکه ای می شوید…

سال اجرا : 1397 - 1398